Meklējat kvalificētu speciālistu
vai vadītāju?

Sazinieties ar mūsu personāla
atlases konsultantiem

Mūsu personāla atlases konsultanti tikšanās laikā izzinās prasības un palīdzēs definēt nepieciešamo profilu

Vienosimies par personāla atlases procesu un
sadarbības caurspīdīgumu

Izrunāsim iepriekšējo pieredzi ar personāla atlases aģentūrām un parādīsim, kā varam uzlabot rezultātus

Piekrītu Tech Recruitment mājaslapas lietošanas noteikumiem: Privacy Policy un Terms and condition

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Designed & Developed by Minimize